รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.64 / รายละเอียด