รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2561/รายละเอียด