จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคอำเภอจังหาร PDF Print E-mail
Written by อรุณี   
Saturday, 02 September 2017 13:55

วันที่ 30 สค.60 CUP จังหาร จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคอำเภอจังหาร ประธานในพิธีเปิดโดยท่าน ผอ.ชนากร ศีรษะภูมิ ประธาน CUP จังหาร

 โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปศุสัตว์อำเภอ ครูอนามัยโรงเรียน กำนัน เลขากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในเขตอำเภอจังหาร และ จนท.สาธารณสุขจาก รพ.จังหาร สสอ.จังหาร และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวม 135 คนLast Updated on Saturday, 02 September 2017 14:59