ประจำปีงบประมาณ 2560


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 2312
2 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 2378
3 โครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 2423
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 2426
5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา administrator 3290
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 3820
7 โครงการ จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา วัชรพล 3864
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 3903
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา สำหรับ รพ.สต.ม่วงลาด administrator 4013
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ administrator 4068
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ จันทราภรณ์ 3784
12 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จันทราภรณ์ 3765
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จันทราภรณ์ 3803