ประจำปีงบประมาณ 2560


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 1018
2 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 1060
3 โครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 1060
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 1045
5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา administrator 1932
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 2389
7 โครงการ จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา วัชรพล 2479
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 2475
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา สำหรับ รพ.สต.ม่วงลาด administrator 2562
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ administrator 2626
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ จันทราภรณ์ 2510
12 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จันทราภรณ์ 2565
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จันทราภรณ์ 2562