ประจำปีงบประมาณ 2560


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 4302
2 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 4397
3 โครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 4510
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 4473
5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา administrator 5423
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 5977
7 โครงการ จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา วัชรพล 5943
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 6078
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา สำหรับ รพ.สต.ม่วงลาด administrator 6195
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ administrator 6316
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ จันทราภรณ์ 5705
12 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จันทราภรณ์ 5628
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จันทราภรณ์ 5686