ประจำปีงบประมาณ 2560


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 4456
2 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 4548
3 โครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 4667
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 4640
5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา administrator 5591
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 6146
7 โครงการ จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา วัชรพล 6109
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 6244
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา สำหรับ รพ.สต.ม่วงลาด administrator 6377
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ administrator 6509
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ จันทราภรณ์ 5896
12 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จันทราภรณ์ 5824
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จันทราภรณ์ 5852