ประจำปีงบประมาณ 2560


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 3712
2 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 3788
3 โครงการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 3862
4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา administrator 3841
5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา administrator 4757
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา administrator 5316
7 โครงการ จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา วัชรพล 5326
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา administrator 5426
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา สำหรับ รพ.สต.ม่วงลาด administrator 5540
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ administrator 5620
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ จันทราภรณ์ 5080
12 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จันทราภรณ์ 5050
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จันทราภรณ์ 5101