foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000607581
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
1935
338
3222
598899
5992
15566
607581

Your IP: 3.225.221.130
2022-12-07 23:51

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ได้จัดประชุมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน ตำบลม่วงลาด เรื่องยาเสพติด บุหรี่ สุรา เพื่อให้นักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ป้องกันการเกิดผู้สูบผู้เสพรายใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักเรียน โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จำนวน 160 คน โดยได้รับ สนับสนุนวิทยากร จากทางโรงพยาบาลจังหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร สถานีตำรวจภูธรอำเภอจังหาร และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง 7 หน่วยงาน คือ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงลาด กำนันตำบลม่วงลาด นายก อบต.ม่วงลาด โรงเรียนบ้านแจ้งฯ ตำบลม่วงลาด สถานีตำรวจภูธรตำบลม่วงลาด และโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด / รูปกิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ( CUP จังหาร) นำโดย นพ.ชนากร ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร(วิทยากรบรรยายพิเศษ) นายแสงมณี มงคลชู สาธารณสุขอำเภอจังหาร คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลจังหาร สาธารณสุขอำเภอจังหาร และสถานีตำรวจภูธรจังหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงพยาบาลจังหาร, สำนักงงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร, โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์, โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร, สถานีตำรวจภูธรอำเภอจังหาร, เทศบาลตำบลจังหาร และอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเกิดผู้สูบ/ผู้เสพรายใหม่ จำนวน 400 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด/ รูปกิจกรรม

โรงพยาบาลจังหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รับชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้่านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของโรงพยาบาลจังหาร / ประกาศโรงพยาบาลจังหาร

โรงพยาบาลจังหาร ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจังหารจัดประชุมอบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานตำบลจังหารตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงานประจำปี 2562ในวันที่ 20พฤษภาคม 2562 และวันที่ 24พฤษภาคม2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ “ทักษะการอยู่แบบสุขทั้งกายและใจรู้จักกินรู้จักใช้ มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันตลอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ2 ส. และการใช้อุปกรณ์ยางยืดในการช่วยบริการร่างกาย“ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 94 มีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลจังหาร พื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจาก Imperial College London สหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาดูงานและปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท้อน้ำดี การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการฯ / รูปเพิ่มเติม

โรงพยาบาลจังหาร รับนิเทศ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหาร CUP จังหาร


นพ.ชนากร  ศีรษะภูมิ
ประธาน CUP จังหาร

 


นายประชาญ  เจริญถนอม
รองประธาน CUP จังหาร