foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000670264
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
55
263
684
666693
11610
16300
670264

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-28 02:01

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลจังหาร พื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาจาก Imperial College London สหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาดูงานและปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท้อน้ำดี การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการฯ / รูปเพิ่มเติม

โรงพยาบาลจังหาร รับนิเทศ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ CPR ACLS ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจังหาร เพื่อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น / ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดการอบรม CPR Basic life support ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน เพื่อสร้างทักษะและประสบการให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ให้สามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นฉุกเฉินได้ / ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลจังหารได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพตำบลจังหารปี 2562  เพื่อหาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมาของตำบลจังหาร และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ ในปี 2562 / เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานทรัพยากรบุคคล ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน / ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร CUP จังหาร


นพ.ชนากร  ศีรษะภูมิ
ประธาน CUP จังหาร

 


นายประชาญ  เจริญถนอม
รองประธาน CUP จังหาร