foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000607569
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
1923
338
3210
598899
5980
15566
607569

Your IP: 3.225.221.130
2022-12-07 23:12

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ CPR ACLS ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลจังหาร เพื่อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น / ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดการอบรม CPR Basic life support ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน เพื่อสร้างทักษะและประสบการให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ให้สามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นฉุกเฉินได้ / ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลจังหารได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพตำบลจังหารปี 2562  เพื่อหาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมาของตำบลจังหาร และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ ในปี 2562 / เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานทรัพยากรบุคคล ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน / ภาพกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของสำนักสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นิเทศติดตามงานประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ณ ห้องประชุมสมานฉันท์โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ชนากร ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร และนายแสงมณี มงคลชู สาธารณสุขอำเภอจังหาร และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้ซึ่งการนิเทศติดตามงานเป็นอำเภอที่ 10 รอบที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562

           โดยติดตามงานตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข 38 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในการติดตามกำกับงาน อีก 25 ตัวชี้วัด ในช่วงบ่ายคณะติดตาม นิเทศได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด / รูปเพิ่มเติม    

  

ผู้บริหาร CUP จังหาร


นพ.ชนากร  ศีรษะภูมิ
ประธาน CUP จังหาร

 


นายประชาญ  เจริญถนอม
รองประธาน CUP จังหาร