foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000823738
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
198
765
3651
817998
7765
12212
823738

Your IP: 3.235.172.123
2024-04-19 21:29

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลจังหารได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงาน

โครงการด้านสุขภาพตำบลจังหารปี 2562

ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมาของตำบลจังหาร คือ

 1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
 2. การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานเช่น มีแผลที่เท้าและถูกตัดนิ้ว ผู้ป่วยความดันโลหิต

           มีภาวะเส้นเลือดในสองแตกตีบ

 1. การโรคระบาด ไข้เลือดออก   วัณโรค  
 2. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน วัยรุ่น
 3. การเสพสารเพติดในวัยรุ่น
 4. ผู้สูงอายุและผู้พิการขาดคนดูแลต่อเนื่อง
 5. การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่างๆ
 6. ปัญหาการจัดการขยะในครัวเรือน

 โครงการที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ ในปี 2562 คือ

 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงาน ป้องกันโรคเบาหวานความดัน
 2. โครงการให้ความรู้คู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 4. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคทางระบาด
 5. โครงการคัดกรองความเสี่ยง เบาหวานความดันในชุมชน