foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000887103
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
30
283
3339
876854
15540
21283
887103

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-19 02:42

     เมื่อวันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ โรงพยาบาลจังหาร มีการจัดการประชุมภาคีเครือข่ายอำเภอจังหาร ด้านการป้องกันภัยโรคติดต่อแบบเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลจังหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอจังหารทั้ง 10 แห่ง และภาคีเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, โรงเรียน และ อสม. โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 4 ตำบล รวม 8 ตำบล รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน

     เนื่อหาในการประชุม มีการแจ้งเตือนสถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางและมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรมตามโครงการอาสาปราบยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้อำเภอจังหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.12 ต่อประชากรแสนคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร CUP จังหาร


นพ.ชนากร  ศีรษะภูมิ
ประธาน CUP จังหาร

 


นายประชาญ  เจริญถนอม
รองประธาน CUP จังหาร