foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000857880
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
135
302
2837
850423
7600
18474
857880

Your IP: 44.221.73.157
2024-06-16 05:32

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โรงพยาบาลจังหาร มีการซ้อมแผนพร้อมรับอัคคีภัย กิจกรรมประกอบด้วย การซ้อมแผนบนโต๊ะ การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ตึกจ่ายกลาง ของโรงพยาบาลจังหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรจากจุดต่างๆ ของโรงพยาบาลจังหาร เครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข ในอำเภอจังหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ (สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ โดยคลิกที่ --> วีดีโอซ้อมแผนอัคคีภัย)

     เมื่อวันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ โรงพยาบาลจังหาร มีการจัดการประชุมภาคีเครือข่ายอำเภอจังหาร ด้านการป้องกันภัยโรคติดต่อแบบเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลจังหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอจังหารทั้ง 10 แห่ง และภาคีเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, โรงเรียน และ อสม. โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 4 ตำบล รวม 8 ตำบล รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน

     เนื่อหาในการประชุม มีการแจ้งเตือนสถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางและมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรมตามโครงการอาสาปราบยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้อำเภอจังหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.12 ต่อประชากรแสนคน

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลจังหาร 25 ปี นายชนากร ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร มีว่าที่ร้อยตรี อาณพ ศรีบุญลือ ท่านนายอำเภอจังหาร เป็นประธานในพิธี พี่น้องประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอจังหารเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นายแสงมณี มงคลชู สสอ.จังหาร, พัฒนาการอำเภอจังหาร, สัสดีอำเภอ, ผอ.กศน.จังหาร, ผจก.ธกส., ผอ.ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ และนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร 

     ในโอกาสนี้ ท่านนายอำเภอจังหารได้มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหาร ที่ได้รับการโหวดให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงพยาบาลจังหาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โรงพยาบาลจังหารขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวาระรพ.ครบรอบ 25 ปี ในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร CUP จังหาร


นพ.ชนากร  ศีรษะภูมิ
ประธาน CUP จังหาร

 


นายประชาญ  เจริญถนอม
รองประธาน CUP จังหาร