foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000823804
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
264
765
3717
817998
7831
12212
823804

Your IP: 3.235.172.123
2024-04-19 22:15

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

 ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

 ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
EB21.1.2 โครงการEB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

EB21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

EB21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร